onsdag 10 juli 2013

Enköpings Stadshotell, K-märkt sedan 1987, Enköping, uppfört 1879, rivet 2010

Jag trodde faktiskt inte att det skulle ske och jag håller fullständigt med vad Svenska Byggnadsvårdsföreningens blogg skrev i sin rubrik: "Rivningen av Enköpings Stadshotell. Ett lågvattenmärke i det svenska stadsbyggandet." ... ett verkligt lågmärke av kommunen, dess politiker och ett privat byggbolag: Peab AB. Skyll för fan inte på invandrarna att Sverige förstörs. Att tradition raseras. Det är vi själva som förstör. Stadshotellet ritades av E J Magnusson och K-märktes 1987 vilket inte skyddade byggnaden ett dyft.

Enköpings Stadshotell. Bilden länkad från Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
År 2002 skrev Johan Delbeck från Upplands Museum i en kulturhistorisk byggnadsbeskrivning att:
"Exteriört sett är Enköpings Stadshotell mycket välbevarat i ursprungligt skick. Byggnaden har ett mycket framträdande läge i stadsbilden och utgör en av de allra viktigaste äldre byggnaderna i Enköping. Byggnaden har också ett stort symbolvärde då den historiskt sett spelat en viktig roll i stadens offentliga liv." Läs hela beskrivningen här - pdf.

Enköpings Stadshotell. Bilden länkad från Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
Enköpings Stadshotell. Bilden länkad från Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
Stadshotellet rivs 2010. Bilden är länkad från "Germunds blogg".
Germund har dokumenterat hela rivningen - klicka här för hans blogg.
Då slapp Enköping sitt hotell som många älskade.
Men inte stadsledningen eller Peab AB.
Läs vidare:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar